DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

 

Họ Tên Số Điện Thoại Mã Số Giải Giải Thưởng

Phạm Kim Nhung 094 544 xxxx HN-01670095 Tuần 1 Voucher
Trần Thị Ngọc Hương 098 648 xxxx HCM-11667574 Tuần 1 Voucher

Trần Hiền Linh 009 475 xxxx HN-00816051 Tuần 2 Voucher
Nguyễn Lưu Kim Thanh 093 342 xxxx HCM-51374047 Tuần 2 Voucher

Nguyễn Thái Hưng 091 337 xxxx HN-43496675 Tuần 3 Voucher
Phan Thị Khánh Trang 098 277 xxxx HCM-32797207 Tuần 3 Voucher
thaiexpress seoul capri tasaki trulyviet dolpansam sushikei kingbbq khaolao bukbuk hotpot king tasaki hotpot