DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

 

GIẢI THƯỞNG Họ Tên Số Điện Thoại Mã Số Giải Giải Thưởng
Phạm Kim Nhung 094 544 xxxx HN-01670095 Tuần 1 Voucher
Trần Thị Ngọc Hương 098 648 xxxx HCM-11667574 Tuần 1 Voucher
thaiexpress seoul capri tasaki trulyviet dolpansam sushikei kingbbq khaolao bukbuk hotpot king tasaki hotpot