redsun
SỐ NGƯỜI ĐÃ ĐẶT BÀN
313
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
(Vui lòng đặt bàn trước giờ dùng bữa ít nhất 1 tiếng)
Thời gian đặt bàn
Số khách
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Hệ thống King BBQ Buffet, Hotpot Story, Seoul Garden

  • Giảm 10% cho đoàn từ 15-30 khách
  • Giảm 15% cho đoàn từ 31-50 khách
  • Giảm 20% cho đoàn từ 51 khách trở lên

Hệ thống King BBQ Alacarte, Capricciosa, ThaiExpress, Sushi Kei, Buk Buk

  • Giảm 10% cho đoàn từ 10-15 khách
  • Giảm 15% cho đoàn từ 16 khách trở lên
ĐỊA ĐIỂM
  • Áp dụng tại hệ thống nhà hàng thuộc Redsun ITI - Hà Nội

 

king fb

 

redsun thai seoul capri xinwang king tasaki hotpot